Het burgerpanel, nog een manier om aan het project Witte Vrouwen deel te nemen

In 2022 werden de buurtbewoners regelmatig en op verschillende manieren bij het project Witte Vrouwen betrokken: openbare vergaderingen, bezoeken ter plaatse, bilaterale ontmoetingen, workshops, oproepen tot het indienen van ideeën, enz. Deze programmeringsfase had betrekking op verschillende thema's (mobiliteit, bezinning over het onbebouwde gebied, woongebied) en leverde input op voor een herzien stedenbouwkundig plan, verankerd in de realiteit van de wijk. 

De talrijke uitwisselingen en reacties werden gebundeld in een verslag dat bij het bestek van de architectuurwedstrijd werd gevoegd. Het resultaat van dit lange collectieve verloop is dus van rechtstreeks nut en dient als leidraad voor het werk van de architecten die nu worden uitgenodigd om hun voorstellen voor de Witte Vrouwen-locatie te formuleren.

Op basis van deze eerste nuttige en constructieve participatieve reeks wilden de BGHM en de gemeente verder gaan en de participatieve methodologie voor de volgende fasen uitbouwen. Om ervoor te zorgen dat de inwoners worden betrokken bij vertrouwelijke procedures die doorgaans niet voor hen openstaan (jury van de architectuurwedstrijd of oproep tot het indienen van blijken van belangstelling), hebben de autoriteiten voorgesteld hun aanwezigheid te organiseren via de oprichting van een panel dat door het lot wordt aangewezen.

Dat panel garandeert de aanwezigheid en de mobilisatie van de burgers in deze belangrijke besluitvormingsfasen, met de samenstelling van een groep personen die representatief is voor de verschillende categorieën van de bevolking van de wijk. Het is een aanvulling op het tot nu toe georganiseerde verloop en garandeert de aanwezigheid van de bewoners in deze formele procedurefasen.  

Dit panel zal, zodra het is samengesteld, op vier momenten worden gemobiliseerd: een moment van presentatie van de context van de locatie en het project, een moment over het document “oproep tot het indienen van blijken van belangstelling” van zone 2 (onbebouwd gebied), een moment waarop het zal worden betrokken bij de selectie van de projectleider van zone 2 en een moment waarop het zal worden uitgenodigd om, in de marge van de officiële jury, advies uit te brengen over de architecturale voorstellen.  

Na deze formele stappen kan het participatieverloop van de afgelopen maanden volgens plan worden hervat. Zo zal er een tentoonstelling van de architectuurprojecten worden georganiseerd om alle inwoners kennis te laten maken met de architecturale voorstellen en de keuzes van de jury, en zullen er nog andere momenten worden vastgelegd.

Rassemblement des candidats pour le marché architecture