Wettelijk verplichte gegevens

BGHM 2021

Wij wijzen er op dat de verspreiding van foto’s verboden is, sociale media incluis, zonder schriftelijke toestemming van de Algemene Directie van de BGHM en de personen die er op voorkomen.