Oproep tot projectdragers voor een concessie voor diensten op een deel van de site van de Witte Vrouwen

Voor de site van de Witte Vrouwen werd een nieuwe oproep voor projectdragers gelanceerd. Het is de bedoeling een terrein van 2,5 hectare voor uitbating ter beschikking te stellen van een concessiehouder die een gediversifieerd activiteitenprogramma zal beheren en coördineren.

Potentiële projectdragers willen graag voor synergieën zorgen met lokale spelers. Ter gelegenheid hiervan organiseert het Loket tijdelijk gebruik 3 bezoeken ter plaatse. Het eerste vond plaats op dinsdag 17 oktober, een andere was gepland op donderdag 9 november om 10u en de laatste is gepland op 17 november om 10u. Tijdens deze bezoeken kunnen projectdragers en lokale spelers elkaar ontmoeten.

Ter informatie: het doel van deze oproep is dat de activering van deze ruimte een nieuwe sociale cohesie in de wijk creëert en dat er een mozaïek van diverse activiteiten ontstaat die de sociale, voedings-, landbouw-, educatieve, recreatieve en milieudimensies van de site versterken, als antwoord op de behoeften van de bestaande buurtbewoners en de toekomstige bewoners. Citydev.brussels is de aanbestedende overheid voor deze oproep.

Meer informatie over deze projectoproep vindt u op de website van temporary.brussels.

Photo d'illustration d'un public face à un orateur