Voorlopige planning

Gunning architectuuropdracht

medio oktober 2023

Workshop buurtbewoners – Presentatie van de 5 offertes en info over de beslissing en de argumenten van het adviescomité

begin november 2023

Start schets

begin november 2023

Indiening schets

begin december 2023

Workshop buurtbewoners – voltooide schets

medio december 2023

Bestelling VO

januari 2024

Indiening voorontwerp

april 2024